آسمان بلاگربرخورد یک دستگاه تانکر حمل قیر با اتوبوس مسافربری سنندج – تهران در سنندج، منجر به آتش‌گرفتن اتوبوس حامل مسافران شد.

درباره : وبلاگ