آسمان بلاگرمقامات اداره ملی هوا فضای چین از ارسال نخستین تصویر پانوراما و ۳۶۰ درجه ای توسط ماه نشین’ چانگ ئه ۴′ از نیمه پنهان ماه خبر دادند.

درباره : وبلاگ