آسمان بلاگرنایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ادعا می کند فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل و غیردولتی است.

درباره : وبلاگ